Open image
 
CURR MIN AVG MAX
0.0 0.0 0.0 [T01]
0.0 0.0 0.0 [T02]
18.4 18.5 18.8 Salės oro temperatūra
9.1 16.9 24.6 Lauko tenperatūra
33.6 38.6 42.8 Užduota grindų temperatūra
26.0 27.2 28.1 Užduota grindų temperatūra
CLOSE
[T01]
[T02]
[T03]
[T04]
[T05]
[T06]
Įeinantis į grindų pamaišymo vožtuvą
Įeinantis į radiatorių pamaišymo vožtuvą
Paduodamas į grindų kolektorius
Grižtantis iš grindų kolektorių
Paduodamas į radiatorių kolektorius
Grižtantis iš radiatorių kolektorių
Temperatūra iš šilumokaičio
Grįžtanti į šilumokaitį
[T15]
[T16]
[T17]
[T18]
[T19]
[T20]
[T21]
[T22]
[T23]
[T24]
Salės oro temperatūra
Lauko tenperatūra
[T27]
Projektuotojų kambario temperatūra
[O01]
[O02]
Sugedęs
Sugedes
[O05]
[O06]
Grindų pavaros uždarymas
Grindų pavaros atidarymas
Radiatorių pavaros atidarymas
Radiatorių pavaros uždarymas
Grindų diversinė pavara šil. mazgą
Grindų diversinė pavara į ak. talpas
Radiatorių diversinė pavara į šil. mazgą
Radiatorių diversinė pavara į ak.talpas
Gridinio šildymo siurblys
Radiatorinio šildymos siurblys
[O17]
[O18]
[O19]
[O20]
[O21]
[PID1_St]
Užduota grindų temperatūra
[PID2_St]
Užduota grindų temperatūra
[Fl1_Fz]
[Fl2_Fz]
MENU