Open image
 
CURR MIN AVG MAX
20.8 21.3 21.7 Įeinantis į radiatorių pamaišymo vožtuvą
21.1 21.7 22.0 Paduodamas į radiatorių kolektorius
21.0 21.6 21.9 Grižtantis iš radiatorių kolektorių
16.8 21.1 24.3 Lauko tenperatūra
22.5 23.1 23.6 Projektuotojų kambario temperatūra
Radiatorių pavaros atidarymas
Radiatorių pavaros uždarymas
Radiatorinio šildymos siurblys
34.4 36.3 38.9 Užduota radiatorių temperatūra
CLOSE
[T01]
[T02]
[T03]
[T04]
[T05]
[T06]
Įeinantis į grindų pamaišymo vožtuvą
Įeinantis į radiatorių pamaišymo vožtuvą
Paduodamas į grindų kolektorius
Grižtantis iš grindų kolektorių
Paduodamas į radiatorių kolektorius
Grižtantis iš radiatorių kolektorių
Temperatūra iš šilumokaičio
Grįžtanti į šilumokaitį
[T15]
[T16]
[T17]
[T18]
[T19]
[T20]
[T21]
[T22]
[T23]
[T24]
Salės oro temperatūra
Lauko tenperatūra
[T27]
Projektuotojų kambario temperatūra
[O01]
[O02]
Sugedęs
Sugedes
[O05]
[O06]
Grindų pavaros uždarymas
Grindų pavaros atidarymas
Radiatorių pavaros atidarymas
Radiatorių pavaros uždarymas
Grindų diversinė pavara šil. mazgą
Grindų diversinė pavara į ak. talpas
Radiatorių diversinė pavara į šil. mazgą
Radiatorių diversinė pavara į ak.talpas
Gridinio šildymo siurblys
Radiatorinio šildymos siurblys
[O17]
[O18]
[O19]
[O20]
[O21]
[PID1_St]
Užduota radiatorių temperatūra
[PID2_St]
Užduota grindų temperatūra
[Fl1_Fz]
[Fl2_Fz]
MENU