Open image
 
CURR MIN AVG MAX
24.2 30.7 36.6 Įeinantis į radiatorių pamaišymo vožtuvą
24.0 30.5 36.3 Paduodamas į radiatorių kolektorius
22.7 26.5 30.5 Grižtantis iš radiatorių kolektorių
1.3 5.8 8.9 Lauko tenperatūra
19.5 20.3 20.8 Projektuotojų kambario temperatūra
Radiatorinio šildymos siurblys
[PID1_St]
42.0 47.3 52.2 Užduota radiatorių temperatūra
CLOSE
[T01]
[T02]
[T03]
[T04]
[T05]
[T06]
Įeinantis į grindų pamaišymo vožtuvą
Įeinantis į radiatorių pamaišymo vožtuvą
Paduodamas į grindų kolektorius
Grižtantis iš grindų kolektorių
Paduodamas į radiatorių kolektorius
Grižtantis iš radiatorių kolektorių
Temperatūra iš šilumokaičio
Grįžtanti į šilumokaitį
[T15]
[T16]
[T17]
[T18]
[T19]
[T20]
[T21]
[T22]
[T23]
[T24]
Salės oro temperatūra
Lauko tenperatūra
[T27]
Projektuotojų kambario temperatūra
[O01]
[O02]
Sugedęs
Sugedes
[O05]
[O06]
Grindų pavaros atidarymas
Grindų pavaros uždarymas
Radiatorių pavaros atidarymas
Radiatorių pavaros uždarymas
Grindų diversinė pavara šil. mazgą
Grindų diversinė pavara į ak. talpas
Radiatorių diversinė pavara į šil. mazgą
Radiatorių diversinė pavara į ak.talpas
Gridinio šildymo siurblys
Radiatorinio šildymos siurblys
[O17]
[O18]
[O19]
[O20]
[O21]
[PID1_St]
Užduota radiatorių temperatūra
[PID2_St]
Užduota grindų temperatūra
Užduota salės temperatūra
užduota radiatorių temperatūra
MENU