Open image
 
CURR MIN AVG MAX
Įeinantis į grindų pamaišymo vožtuvą
Paduodamas į grindų kolektorius
Grižtantis iš grindų kolektorių
Salės oro temperatūra
Gridinio šildymo siurblys
[PID1_St]
Užduota grindų temperatūra
Užduota salės temperatūra
CLOSE
Paduodama iš šilumokaičio
Grįžtanti į šilumokaitį
Įeinantis į grindų pamaišymo vožtuvą
Paduodamas į grindų kolektorius
Grižtantis iš grindų kolektorių
Salės oro temperatūra
Lauko temperatūra
Kabineto temperatūra
Gridinio šildymo siurblys
Radiatorinio šildymo siurblys
Grindų pavaros atidarymas
Grindų pavaros uždarymas
[PID1_St]
Užduota grindų temperatūra
Užduota kabineto temperatūra
Užduota salės temperatūra
MENU