Open image
 
CURR MIN AVG MAX
17.5 17.7 18.1 Paduodama iš šilumokaičio
17.2 17.5 18.2 Grįžtanti į šilumokaitį
17.3 17.5 17.8 Įeinantis į grindų pamaišymo vožtuvą
17.3 17.5 17.8 Paduodamas į grindų kolektorius
17.2 17.5 17.7 Grižtantis iš grindų kolektorių
17.3 18.4 18.9 Salės oro temperatūra
5.6 13.0 20.3 Lauko temperatūra
18.8 19.3 20.0 Kabineto temperatūra
21.1 25.5 29.9 Užduota grindų temperatūra
CLOSE
Paduodama iš šilumokaičio
Grįžtanti į šilumokaitį
Įeinantis į grindų pamaišymo vožtuvą
Paduodamas į grindų kolektorius
Grižtantis iš grindų kolektorių
Salės oro temperatūra
Lauko temperatūra
Kabineto temperatūra
Gridinio šildymo siurblys
Radiatorinio šildymo siurblys
Grindų pavaros atidarymas
Grindų pavaros uždarymas
[PID1_St]
Užduota grindų temperatūra
Užduota kabineto temperatūra
Užduota salės temperatūra
MENU