Open image
 
CURR MIN AVG MAX
17.5 17.7 17.8 Paduodama iš šilumokaičio
17.2 17.5 17.9 Grįžtanti į šilumokaitį
18.8 19.3 20.0 Kabineto temperatūra
Radiatorinio šildymo siurblys
19.0 20.4 22.0 Užduota kabineto temperatūra
CLOSE
Paduodama iš šilumokaičio
Grįžtanti į šilumokaitį
Įeinantis į grindų pamaišymo vožtuvą
Paduodamas į grindų kolektorius
Grižtantis iš grindų kolektorių
Salės oro temperatūra
Lauko temperatūra
Kabineto temperatūra
Gridinio šildymo siurblys
Radiatorinio šildymo siurblys
Grindų pavaros atidarymas
Grindų pavaros uždarymas
[PID1_St]
Užduota grindų temperatūra
Užduota kabineto temperatūra
Užduota salės temperatūra
MENU